Largest eyewear range immediately available!
Besplatna dostava u oba smjera   
30 dana prava na povrat  
0
Košarica
 
Your basket is empty.
0
0
Sunčane naočale
Naočale
Sportske naočale

 
 
 

Opći uvijeti poslovanja

 
Naslovna  > Opći uvijeti poslovanja
Opći uvijeti poslovanja
 

§1 Područje važenja

(1) Za ugovore o prodaji i isporuci pokretnih stvari (dalje u tekstu: „Roba“ ) između Vas kao kupca i nas, tvrtke Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg, vrijede isključivo sljedeći Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: "OUP") u verziji važećој na dan sklapanja ugovora. Vaši odstupajući uvjeti se neće priznavati osim ukoliko mi izričito ne pristanemo na iste.
(2) Ovi OUP vrijede samo ukoliko ste potrošač u smislu čl. 13. Građanskog zakonika. Potrošači u smislu čl. 13. Građanskog zakonika su fizičke osobe koje sklapaju pravni posao zbog određene svrhe, a koja se ne može pripisati ni njezinoj gospodarskoj ni njezinoj samostalnoj poslovnoj djelatnosti.

§2 Ponuda i sklapanje ugovora

(1) Opis naših proizvoda u našoj online-trgovini, u prospektima, oglasima i ostalim reklamnim materijalima te u trgovini u Hamburgu, Njemačka, ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već samo poziv na davanje Vaše ponude (tzv. invitatio ad offerendum).
(2) Pri narudžbi putem naše online-trgovine, klikom na polje "Kupiti" na kraju narudžbe obvezujete se na kupnju robe koja se nalazi u Vašoj košarici. Mi Vam putem e-pošte potvrđujemo primitak narudžbe odmah nakon slanja Vaše narudžbe (potvrda primitka). Potvrda primitka ne predstavlja prihvaćanje ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji je sklopljen tek ukoliko Vašu online-narudžbu prihvatimo slanjem posebne potvrde narudžbe putem e-pošte ili isporukom robe Vama u okviru roka od pet dana.
(3) Mi spremamo tekst ugovora i šaljemo Vam podatke o narudžbi putem e-pošte. Ove OUP možete u svako vrijeme pogledati na hier .
Prijašnje narudžbe možete pregledati pod online-račun kupca.

Čl. 3. Cijene

(1) U cijene nije uračunata poštarina. Visinu poštarine koju sami snosite Cijena pošiljke možete pronaći na našoj listi poštarina.
(2) Kod isporuke vrijede naše cijene u trenutku narudžbe robe u valuti koju sami odaberete. Sve cijene uključuju PDV u određenoj zakonskoj visini kod slanja u države članice Europske unije. Kod slanja u države izvan Europske unije ne obračunavamo PDV. Vi sami snosite eventualne poreze na uvoz i ostale troškove carinjenja u zemlji u koju želite da Vam dostavimo robu. Kod slanja u Švicarsku mi preuzimamo za Vas eventualne troškove poreza na uvoz te ostale troškove carinjenja, to znači da osim cijene robe plus Cijena pošiljke u Vašoj valuti ne snosite nikakve dodatne troškove.

§4 Modaliteti plaćanja, isporuka, slanje

(1) Potpuna kupoprodajna cijena dospjeva na plaćanje sklapanjem ugovora o kupnji ukoliko u stavcima
2 do 4 ne proizađe drugačije.
(2) Možete birati između sljedećih načina plaćanja:
  • kreditna kartica. Ove kartice prihvaćamo: Visa, Mastercard, American Express. Prilikom plaćanja kreditnom karticom terećenje Vašeg računa usljeđuje sa pošiljkom robe.
  • Paypal (za daljnje informacije o plaćanju preko Paypala posjetite web stranicu www.paypal.de),
  • Uplata unaprijed (rok plaćanja unaprijed je 10 radnih dana nakon primanja potvrde o narudžbi. Ukoliko iznos nije uplaćen na naš račun nakon najkasnije 21 dan, narudžba će biti automatski poništena)
  • Cash on delivery (charge 9,90 EUR)


(3) Isporuka se vrši nakon primitka uplate, pouzećem, ili ukoliko nam je Vaš prigodom narudžbe odabrani davatelj usluge plaćanje potvrdio preuzimanje rizika.
(4) Ukoliko između stranaka nije izričito drugačije dogovoreno, sami prema našoj slobodnoj procjeni određujemo način i put slanja te prijevoznika.
(5) Ukoliko dođe do kašnjenja u isporuci pravovremeno ćete biti obaviješteni.

§5 Prijeboj dugova, pridržaj

Imate pravo na prijeboj samo ukoliko su Vaša potraživanja nesporna i pravomoćno utvrđena. Na potraživanja prava na pridžaj imate pravo samo u slučaju uzajamnih potraživanja, koja potječu iz jednakih pravnih odnosa.

§6 Pravo na povrat

Ukoliko ste naručili robu putem naše online-trgovine pripada Vam sljedeće pravo na povrat:
Uvjeti povratka i reklamacije:

Pravo na povrat
Kupac ima pravo primljenu robu bez navođenja razloga vratiti pošiljkom u roku od 30 dana. Rok počinje nakon primitka ove pouke u obliku teksta (npr. u pismu, preko faksa, e-maila), ali ne prije nego što je roba uručena primatelju (u slučaju ponovljene isporuke istovrsne robe ne prije primitka prvog dijela pošiljke) i isto tako ne prije ispunjavanja naše obveze o obavješćivanju prema članku 246. § 2. u svezi s § 1. stavak 1. i 2. Uvodnog zakona u Građanski zakonik (EGBGB), te naših obveza u skladu s § 312g stavak 1. točka 1 Građanskog zakonika (BGB), u svezi s člankom 246. § 3. Uvodnog zakona u Građanski zakonik (EGBGB). Za robu koju nije moguće poslati poštom (npr. glomazna roba) možete podnijeti pismeni zahtjev za povrat. Za poštovanje roka dovoljno je da na vrijeme pošaljete robu, odnosno podnesete zahtjev za povrat. U svakom slučaju mi preuzimamo troškove i rizik povrata robe. Povratnu pošiljku ili zahtjev za povrat pošaljite na:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Njemačka
Telefaks: 040 689878-828
E-mail: info@edel-optics.hr
Ukoliko zahtijevate povrat robe, ona će biti preuzeta kod Vas.

Posljedice povrata robe U slučaju uspješnog povrata robe obje stranke izručuju onoj drugoj primljene usluge i eventualnu korist dobivenu njihovim korištenjem. Obavezni ste utoliko na naknadu štete ukoliko je predmetu umanjena vrijednost (npr. prednosti korištenja) zbog koje se taj predmet u potpunosti ili djelomično ne može vratiti, odnosno može vratiti samo u umanjenoj vrijednosti. Za smanjenu vrijednost predmeta i dobivenu korist ste obavezni samo onda platiti nadoknadu ako je ta korist ili umanjena vrijednost izravno povezana sa ophođenjem s tim predmetom, koje se ne svodi na ispitivanje kakvoće predmeta i načina služenja njime. Pod "ispitivanjem kakvoće i načina služenja" podrazumijeva se ispitivanje i isprobavanje dotične robe onako kako je to moguće i uobičajeno u trgovini. Obveza izvršavanja uplate se mora izvršiti u roku od 30 dana. Vama taj rok započinje slanjem robe ili zahtjeva za povrat, nama njihovim primitkom.

Financiranje poslova Ukoliko ovaj ugovor financirate zajmom i kasnije koristite svoje pravo na povrat robe, prestajete biti vezani za ugovor o zajmu ukoliko su oba ugovora dio jedne privredne cjeline. To je posebice onda za pretpostaviti ako smo Vam mi istodobno i zajmodavac ili ako Vaš zajmodavac glede financiranja surađuje s nama. Ako nam je zajam prilikom uspješnog opoziva ili prilikom povrata robe već uplaćen, Vaš zajmodavac preuzima Vaša prava i obveze prema nama utvrđene u financiranom ugovoru glede pravnih posljedica opoziva ili povrata. Ako želite što je više moguće izbjeći vezivanje ugovorom, koristite Vaše pravo na povrat i opozovite ugovor o zajmu ukoliko na to imate pravo.

Kraj pouke o povratu


§7 Isključivanje prava na povrat

Pravo na povrat ne postoji kod ugovora o isporuci robe koja se pravi prema specifikaciji kupca ili one koja se pravi za osobne potrebe.

§8 Pridržaj prava vlasništvah4>
Mi pridržavamo pravo vlasništva robe do potpunog plaćanja njezine kupoprodajne cijene.

§9 Jamstvo, garancija

(1) Vrijedi jamstveni rok od dvije godine. Jamstveni rok počinje teći od primitka robe s Vaše strane.
Potrošni i zamjenski dijelovi su isključeni iz garancije.
(2) Ne preuzimamo jamstvo za oštećenja koja ste sami prouzrokovali ili za nedostatke zbog nestručnog rukovanja, skladištenja, uporabe ili zbog neispravnog ili nemarnog postupanja. Vaše pravo na naknadu troškova je u slučaju samostalnog mijenjanja proizvoda isključeno, ukoliko nam prethodno niste dali dovoljan rok za popravak.

§10 Završne odredbe

(1) Primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke uz isključenje UN-prava kupovine.
(2) Naručivanjem u našoj online-trgovini imate mogućnost odabrati jezik ugovora [VERTRAGSSPRACHEN]. Ukoliko robu kupujete u našoj trgovini u Hamburgu, Njemačka, jezik ugovora je njemački.
(3) Ukoliko nemate mjesto sudske nadležnosti u Njemačkoj, te ukoliko ste svoje prebivalište nakon sklapanja ugovora prebacili iz Njemačke u inozemstvo ili ukoliko Vaše prebivalište u trenutku podizanja tužbe nije poznato, mjesto sudske nadležnosti za sve sporove koji se odnose na ovaj ugovor je Hamburg/Njemačka.

Stanje 28.8.2012.

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Njemačka


Telefon: +38 517776178
Telefaks: +49 40 689878-828
e-pošta: info@edel-optics.hr
Internet: www.edel-optics.hr


Opunomoćeni direktor: Dennis Martens

Registracijski sud: Općinski sud Hamburg
Broj registra: HRB 108926
Porez na promet - identifikacijski broj: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Trebate li pomoć?
Naša trgovina
 
Help Videos